Meme Kanserinde Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Meme Kanserinde Alternatif Tedavi Yöntemleri

Klasik tıbbi tedavilere ilave olarak, bazı alternatif tedaviler mutlaka klasik tedavilerden önce başlanmalı ve klasik tedavilerle eş zamanlı olarak sürdürülmelidir.

Meme Kanserinde Aşı Tedavisi

Aşı tedavisi, üzerinde uzun yıllardır çalışılan kanser tedavi yöntemlerinden biridir. Bireyin kendi tümörüne karşı özel metotlar kullanılarak savunma hücrelerine tanıtma ve bu hücreleri tümöre karşı aktif hale getirme çabası olan “Dentritik Hücre Tedavisi” denenmiş ancak hastalarda arzulanan faydalar elde edilememiştir. 2000’li yılların başında, özellikle Avrupa’da sıklıkla kullanılmış ancak yararı ve rutin kullanımı için bilgi birikimi henüz yeterli kanıt düzeyine ulaşamamıştır. Meme kanserinde aşı tedavisi, halen bir araştırma konusudur. Bu konuda, hastaların kendilerini takip eden doktorun görüşünü almadan yurtdışında umut tacirliği yapan sözde doktor ya da sağlık kuruluşlarına başvurmaktan kaçınmalıdır.

Meme Kanserinde Sanatsal Tedaviler

Hastaların, tedavi gördükleri ortamdan çıkarılarak yaşamın içine dahil edilmesi fikri ile ortaya çıkan “Kemoterapi ve Sanat Merkezi”nde hastalara sanatsal faaliyet ve sosyal aktivite olanakları sunulmaktadır. Hastaların memnuniyetlerini artıran, yaşamlarını ve tedaviye bakışlarını değiştiren bu aktiviteler, tedaviye olan motivasyonu, hastaların yaşam kalitelerini ve kliniğe adaptasyonunu artırmaktadır. Aydınlık ve ferah bir ortamda hastalar güler yüzle bir ressam tarafından karşılanmakta ve merkezde tedavi alan herkes; resim yaparak, satranç oynayarak, puzzle yaparak, akvaryumu seyrederek ya da televizyonda istedikleri bir program eşliğinde vakit geçirmektedir. Bu aktiviteler uzun soluklu kanser tedavilerinde hastayı adeta yaşama bağlamaktadır. Bazı hastaların hayatlarında ilk kez bu merkezde yaptıkları resimler, daha sonra onlar için bağımlılık haline gelmektedir.

Meme Kanseri Tedavisinde Yoga

Hasta ve hasta yakınları ve klinik çalışanlarına yönelik yoga aktiviteleri dünyada bilimsel otoritelerce tavsiye edilmektedir. Çok sayıda bilimsel makalede yoganın, kanser hastalarında uyku bozukluğu, moral bozukluğu, anksiyete ve diğer yaşam kalitesi parametreleri üzerine olumlu yönde etkisi olduğunu kanıtlamıştır. İçerisinde gevşeme, germe, hayalde canlandırma ve meditasyon gibi öğeler barındıran yoga, meme kanseri hastası ve ailelerine önerilmektedir.

Meme Kanserinde Ozon Tedavisi

Ozon tedavisinin dünyada ve Türkiye’de kullanımı giderek artmaktadır. Gözlenebilir yan etkisinin az olması, kolay uygulanabilirliği, ciddi bir bilgi birikimi ve tecrübeye ihtiyaç duyulmaması, yararını tanımlayan teorisinde cazibe, uygulayıcıların maddi tatmini, yasal boşluk gibi nedenler bu alanı her geçen gün daha da popüler kılmaktadır. Kanser alanında güvenilir, tatmin edici ve onkoloji camiasının kabul edebileceği bilimsel literatürler olmadan kanseri önleme, iyileştirme veya yan etkilerini azaltma amacı ile hastalara ozon tedavisini önermek yanlıştır.

Meme Kanserinde Isı Tedavisi

Yunan doktor ve filozof Parmenides’in tıp tarihine yazılmış, “I would cure all disease, if I produce fever” yani “Isıyı vücutta oluşturabilseydim, tüm hastalıkların üstesinden gelirdim” sözü son derece manalıdır. 1800’lerin sonunda Cerrah William Cole ile başlayan ısı ile kanser tedavisi yöntemi geçen yüz yılda ciddi düzeyde yol almıştır. “Tüm Vücut Hipertermi Tedavisi” ve “Bölgesel Hipertermi” tedavileri özel geliştirilen cihazlar yöntemi ile hastaların vücut ısılarını veya tümörlü bölgenin/tümörün ısısını artırmayı hedeflemektedir. Kombine kullanımda eş zamanlı uygulanan kemoterapi ve radyoterapinin etkinliğini artırdığını gösterir çalışmalar bulunmaktadır. Ancak, var olan cihazlar, cihazların ısıyı oluşturma yöntemleri (elektrohipertermi, mikrodalga ile hipertermi, tüm vücudu ısıtarak hipertermi) arasında son derece farklılıklar mevcuttur. Avrupa’da çok sayıda klinikte uygulanmakla olmakla birlikte Türkiye’de de bu alana ilgi artmıştır.

Hastalara hipertermik tedavi yöntemleri ile şifa vadetmek ve hastaları yönlendirmeye çalışmak doğru bir yöntem değildir. Bu tedavi yöntemi, standart tedavi uygulamaları ile şansı daha az olan bazı hastalara uygulanan tedavilerin etkinliğine bir miktar daha katkı sağlaması amacı ile yardımcı bir tedavi yöntemi olarak sunulabilir. Bu yöntemlerin, kanser ve tedavisinde asla kendi başına temel tedavi yöntemleri olarak sunulmaması gerektiği unutulmamalıdır.

Meme Kanseri Tedavisinde Diğer Yöntemler

Bilimsel kanıtlar doğrultusunda diğer yöntemler (akupunktur, refleksoloji, hipnoterapi, dinsel tedaviler) ise gelişmiş ülkelerde yer alan onkoloji kliniklerinde yardımcı yöntemler olarak uygulanabilmektedir. Akupunktur ağrı, halsizlik, ateş basması gibi hastanın yaşam kalitesini etkileyen şikayetleri azaltmakta etkili olabilecek bir yöntemdir. Ancak bu yöntemlerin kullanılmasında amaç, kanserin akupunktur ile tedavi edilmesi değil, hastalığın veya tedavinin neden olduğu tatsız yakınmaların giderilmesine yönelik olmalıdır.

.

Güncel Haberler

Angelina Jolie İki Memesini Birden Aldırdı

Ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie, 14 Mayıs, Salı ...

DEVAMI »

Egzersiz Yapmak Meme Kanseri Riskini Azaltıyor mu?

Sevgili hasta, hasta yakını ve kanser alanına ilgi ...

DEVAMI »

Meme Kanserinde Akıllı İlaç ile Tedavi

Meme kanseri tanısı sonrası hastaya uygulanan cerrahi tedavi, ...

DEVAMI »
TÜM HABERLER »